כיצד
מסיימים טיפול
  כיצד חיים
עם רסן
  כיצד חיים
עם פלטה
  כיצד חיים
עם קוביות
כיצד מסיימים טיפול.
 
עם סיום הטיפול האורתודנטי יוסרו המכשירים מפה המתרפא . יהיה צורך לבצע צילומים אבחנתיים חוזרים לצורך השוואה ומעקב עתידי. כמו כן ניטול מידות לימוד אבחנתיות של סיום הטיפול. בסיומו של כל טיפול אורתודנטי קיימת תקופת מעקב, ושמירה על התוצאות שהתקבלו (תקופת רטנציה). תקופת המעקב נמשכת לפחות שנה וחצי אחרי הטיפול, ולעתים אף יותר במידה וגדילת הגוף עדיין בשלב הפעיל. בתקופה זו אמסור למתרפא מכשיר לרטנציה. זהו מכשיר קיבוע מסוג קבוע או נייד (רטיינר) המורכב על גבי השיניים .
בתקופה זו תדירות הפגישות תהיה רק אחת לארבעה עד שישה חודשים. עם סיום תקופת המעקב יילקחו תבניות לימוד אבחנתיות חוזרות של השיניים.